MIGE
2024. június 16.
Jusztin

MUNKATERV

 

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

 

A Miskolci Gombász Egyesület éves munkaterv alapján végzi tevékenységét, melyet a tagság javaslatainak figyelembe vételével a vezetőség állít össze. Az egyesület tagjai az egyesületi eseményeken önkéntes alapon vesznek részt.

 

A munkatervben megadott túra helyszínek és időpontok előzetes célkitűzések. A túrák adatai (pl. időpont, helyszín, túravezető stb) az aktualitásoknak megfelelően változhatnak. Kérjük, hogy aki részt kíván venni valamelyiken, előtte tájékozódjon a túravezetőnél, vagy a vezetőség tagjainál, az elérhetőségi lista, illetve a internetes honlapunk segítségével.

Kérjük, hogy a tervezhetőség érdekében a túrán való részvételi szándékot előtte 2-3 nappal jelezzék a túravezetőnél!

Egyesületen kívüli érdeklődők  500.- Ft/fő adomány ellenében vehetenek részt túráinkon! A közvetlen családtagok és a 14 évnél fiatalabb gyermekek részvétele ingyenes!

 

A túrákon gyűjtött gombák határozása lehetőség szerint még a helyszínen történjen meg, amelyről minden esetben pontos és szakszerű írásos fajlisták készüljenek. A fajlistát a túravezetők juttassák el az egyesület internetes honlapjának főszerkesztőjéhez. Kérjük a résztvevőket, hogy a túrán készült jó minőségű fotóikat képes beszámoló összeállítása céljából szintén juttassák el a honlap szerkesztőségéhez! Élményeik, receptejeik leírását is szívesen látjuk a honlap szerkesztéséhez.

 

2021. II. féléve óta Miskolcon, a Kossuth ut 13. alatt tartjuk foglalkozásainkat, a Zöld Kapcsolat Egyesület helyiségében. Időpont: hétfői napokon, 17-19 óra között. A munkatervi témák mellett minden foglalkozáson sort kell keríteni a bevitt (az előző napi túráról, vagy a tagok egyéni gyűjtéséből származó) gombák nyilvános határozására.

A vezetőség törekedjen a munkatervben kitűzött foglalkozási időpontok és napirendi pontok betartására. Az esetleges elkerülhetetlen változásokról a tagságot elérhetőségük szerint értesíteni kell, de kérjük, hogy a tagság is tájékozódjon a vezetőség tagjainál.

 

A kiállítások munkatervi időpontjai előzetes adatok, amelyek az aktualitások függvényében változhatnak! A változásokról a vezetőség minden esetben a lehetséges legkorábbi időpontban tájékoztatja a tagságot. A kisebb gombabemutatók a meghívásokhoz igazodva szerveződnek.

Minden kiállításhoz önálló felelős szervező van kijelölve. Kérjük a tagságot, hogy a korábbiakhoz hasonló aktivitással vegyenek részt a rendezésben!

 

A kiállítások sikere nagymértékben az előzetesen begyűjtött élőgombák fajszámán is múlik. A kiállítási gyűjtőtúrákat általában az előző elméleti foglalkozásokon szervezzük, ezért az azokon történő megjelenés kiemelt fontosságú!

 

Alapszabályunk szerint a vezetőség törli a tagság sorából, aki tagdíjának megfizetésével 3 hónapnál nagyobb késedelemben van! Kérjük tagjainkat a határidők betartására!

 

Béres János

elnök