MIGE
2024. július 22.
Magdolna

Varangyos ripacsgomba* (Koszka) - Nemania serpens

Ehető gombaEz a gomba NEM EHETŐ.


 

Syn.: Sphaeria serpens, Hypoxylon serpens, terülő ripacsgomba* (Kaposvári)

 

Korhadékbontó tömlősgomba.

 

Sztróma (termőtest-párna): elterülő, hosszúkás vagy szabálytalan ellipszoid alakú, több összenőhet, gyakran szaggatottan. Hosszúsága 4-50, szélessége 2-10, vastagsága 0,5-0,8 mm, fiatalon sötét vörösbarna, később fekete, határozott szélekkel, kúp alakú oszciolákkal (felületi lyukak, melyeken át a spórák távoznak) és általában szembetűnő peritéciális halmokkal (peritéciumok: a sztrómába ágyazott valódi, mikrométeres nagyságú termőtestek).

Anamorf (ivartalan) alakja ritka, a fiatal teleomorf (ivaros alak) felszínén nő, világosszürke, formája a rozsdavörös ripacsgomba anamorfjára emlékeztet.

 

Mikrokarakterek: spórapor halvány olívbarna, spóraméret 10.5-14 x 4-5.5 µm, alig észrevehető, rövid csírapórussal. A tömlők nyolc spórát tartalmaznak, hengeresek, hosszú meddő szárral, a spóratermő rész mérete 75-90 x 6-8 µm, a szár hossza 60-80 µm, Lugol-oldat hatására vörös színreakciót adnak.

 

Előfordulás: mérsékelt övi és trópusi faj, döntően lombos fák anyagán nő, de lucról és bambuszról is ismert előfordulása. Magyarország jelenlegi és akkori területéről 1892-ben mint gyakori gombát jelezte Hazslinszky, és bár irodalmi adatai szórványosak, feltehetően nem ritka faj hazánkban (hivatalos magyar elnevezése azonban nincs). A Vértesben sokféle lombos fán gyakori, közönséges faj (Koszka 2020).

 

Megjegyzés: rendkívül változatos faj, számos változatát írták le az idők során (lásd források: Fournier és Magni), melyeket mások faji rangra is emeltek (lásd források: Granmo és mtsai; Laessoe és Petersen). Viszont az ismertető írásának időpontjában az Index Fungorum kizárólag a Nemania serpens fajnevet fogadja el érvényesnek. A hasonló fajok felsorolásánál Laessoe és Petersen felfogását követjük, mint legfrissebb forrásét, miszerint a Nemania serpens az egyetlen faj a nemzetségben, melynek tömlői Lugol-oldat hatására piros színreakciót mutatnak (az összes többi fajé kéket).

 

*A faj neve nem szerepel a Magyar Mikológiai Társaság gombanévjegyzékében (2017.04.26).

 

Hasonló fajok: a Nemania colliculosa (= N.  serpens var. colliculosa) spóralenyomata zöld; a N.  prava (= Hypoxylon atropurpureum var. brevistipitatum) fajé vörösbarna. A Nemania reticulata (= N.  serpens var. hydnicola) termőhelye eltérő, a szegett tapló idős termőtestének felszínén vagy termőrétegén nő. A fenti komplexbe nem tartozó, mindenütt önálló fajként kezelt N.  atropurpurea széles, elterülő sztrómát képez, spórái némileg kisebbek és végei csapottak. A többi Nemania faj spóráinak csírapórusa hosszú (lásd mikrokarakterek). Mindezek ellenére, Granmo és mtsai (1999) szerint genetikailag a Nemania serpens legközelebbi rokona a N. aenea. Mivel a nemzetség fajait a N.  reticulata kivételével mikroszkópos vizsgálatok nélkül lehetetlen egymástól biztonsággal elkülöníteni, nem tudhatjuk, a fenti taxonok milyen gyakorisággal képviseltetik magukat Magyarországon.

 

Étkezési érték: nem ehető, étkezésre alkalmatlan gombafaj.

 

Forrás:

- Granmo, A., Laessoe, T. & Schumacher, T. (1999): The genus Nemania s.l. (Xylariaceae) in Norden - Sommerfeltia 27: 1-96. Oslo.

- Fournier, J. & Magni, J-F (2004): Pyrenomycetes from southwestern France

- http://pyrenomycetes.free.fr/nemania/html/N_serpens.htm

- Laessoe, T. & Petersen, J. (2019): Fungi of Temperate Europe, vol. 2., Princeton University Press, Princeton and Oxford.

- Hazslinszky, F. (1892): Magyarország és társországainak sphaeriái, Athaenaum, Budapest.

- Mikológiai Küzlemények, Clusiana számai.

- Koszka Attila: A Vértes gombavilága 1 (2020)

 

A fajleírást a források alapján ifj. Kaposvári László készítette (2020. 05. 15.)

 


2012.08.25 Bükk-hg., Recem-völgy
Fotó: ifj. Kaposvári László
 

Vissza a fajlistához